Biblioterapija ir jos nauda

Skaitymas yra vienas svarbiausių gebėjimų, ugdant asmenybę, atitinkančią šiandieninės visuomenės keliančius reikalavimus: kritiškai mąstyti, veiksmingai komunikuoti. Sąmoningo skaitymo bei kritinio mąstymo gebėjimai sukuria prielaidas šiandienos žmogui gyventi visavertį: asmeninį, profesinį, visuomeninį gyvenimą. Skaitymas svarbus ne tik ugdant brandžią asmenybę, bet svarbus kaip ir gydomoji priemonė, padedanti asmeniui įveikti psichologinius, emocinius sunkumus, formuoti teigiamą požiūrį ne tik į save, bet ir į aplinką.

Biblioterapija yra visapusiškai saugus metodas, nes kiekvienas gali pasirinkti skaitomą medžiagą pagal savo gebėjimus, išprusimą, tematiką, žanrą, stilių ir t.t. 

Biblioterapija – gydymas skaitymu (parenkama tam tikros tematikos biblioterapija FitMaxWzkzMCwzMzZd 2 literatūra, atliepianti į žmogaus asmeninę užklausą).

Šiandien sąvoka „biblioterapija“ suprantama kaip:

  • psichologinės pagalbos metodas;
  • psichoterapijos metodas;
  • savipagalbos metodas;
  • grožinės literatūros interpretacijų sritis;
  • skaitytojų aptarnavimo metodas;
  • veiksmingo skaitymo metodas;
  • meditacijų praktikos dalis.

Visose biblioterapijos sampratose yra svarbūs du žingsniai – skaitymas ir perskaityto teksto analizė.

Taigi grožinės literatūros paskirtis – perteikti kasdienybės supratimą, gyvenimišką patirtį taip, kad skaitytojas patirtų estetinių išgyvenimų. Gydymas skaitymu veiksmingai padeda asmenybei keistis ir tobulėti. Esminė biblioterapijos prielaida yra ta, kad susitapatinama su literatūriniais charakteriais, tai skatina išlaisvinti emocijas bei įžvelgti naujas galimybes keisti savo gyvenimą. Skaitydami klientai gali pasijausti saugiau, supratę, kad ne jie vieni susiduria su tokiomis problemomis.

Knyga ir skaitymas gali sukurti tokią dvasinę būseną, kuri padeda kovoti su liga, vienatve, stresu, depresija, baime, įveikti psichologinę įtampą. Taip pat stiprina žmogaus pasitikėjimą savo dvasios ir kūno jėgomis, žadina viltį, atitraukia nuo sunkių minčių, dvasinių traumų, palengvina adaptaciją, pakelia nuotaiką.

Skaitymas mažina įvairių socialinių grupių prieštaravimus, padeda atskiram žmogui ar grupei integruotis į bendruomenę, aktyvina jų visuomeniškumą, skatina pilietiškumą, stiprina žmonių tarpusavio santykius.

 

Literatūra:

  1. Socialinis ugdymas / Menų terapija (2009); Nr. 7 (18); Vilniaus Pedagoginio universiteto leidykla, Vilnius; prieiga per internetą [http://www.i-manager.lt/upload/201004/Socialinis.ugdymas.-.Menu.terapija.Nr.7(18)[2009].pdf];
  2. http://www.zodynas.lt/tarptautiniu-zodziu/B/biblioterapija.