Geštalt terapija Vilniuje, per Skype, internetu.

Mano darbo kryptys:

 • Individuali Geštalto psichoterapija
 • Individualus Geštalto konsultavimas

Darbo formos:

 • Individualios - asmeninės konsultacijos
 • Trumpalaikė, į sprendimą orientuota psichoterapija
 • Palaikomoji asmeninė Geštalto psichoterapija
 • Atskleidžiamoji Geštalto psichoterapija

Teikiamos individualios konsultacijos tėvams, globėjams, seneliams:

 • tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai, kartų konfliktai;
 • vaiko auklėjimo sunkumai bei problemos;
 • gyvenimo problemos ir jų sprendimo galimybės;
 • asmeninių ir profesinių tikslų išsikėlimas ir jų siekimas;
 • paauglystės krizės, pagalba sprendžiant problemas;
 • "tuščio lizdo" sindromas, naujų perspektyvų paieška, nauji socialiniai vaidmenys.

Konsultacijos vyksta Vilniuje, jos gali būti lietuvių arba rusų kalbomis, taip pat internetu per Skype.